Nieuwsberichten

               Beste Vrienden van het Lambotte Museum,

Het zomerreces van 2017 is  reeds halfweg. Het is een goed ogenblik om jullie in te lichten hoe het reilt en zeilt in het Lambotte Museum, ons museum voor de Geschiedenis van de Gezondheidszorg.

Dit jaar werd door het museum aangegrepen om het 50 –jarig bestaan te vieren van de ‘Chronische Dialyse-afdeling’ in het Stuivenberg-ziekenhuis,  de standplaats van ons museum.

Inderdaad, in 1967 werd een aparte dialyse-afdeling geopend voor het verstrekken van dialysebehandelingen aan chronische nierpatiënten. Tevoren was dit enkel het geval voor acute zieken. De tentoonstelling, gewijd aan dialyse en transplantatie werd luisterrijk geopend op 25 januari 2017. U vindt verder een uitgebreid verslag over deze nieuwe tijdelijke tentoonstelling.

Ook dit jaar 2017 is wederom gekenmerkt geworden door vele legaten aan ons museum. Deze betroffen zowel voorwerpen, als boeken, memorabilia en andere giften. Ook hieraan wordt in deze brief aandacht geschonken.

Ons aantal bezoekers blijft groeien en de bekendheid van ons museum stijgt in binnen- en buitenland: kortom het Lambotte-museum heeft een onvervangbare plaats ingenomen in het Antwerpse museale landschap.

Wij wensen jullie dan ook veel  leesgenot bij het lezen van deze Nieuwsbrief.

Bob Van Hee,

Conservator MGG.

Lees Nieuwsbrief 5